Voorbereiding Cursusavonden

Gods missie en wij (3)

“Goede contextualisatie betekent het vertalen en het aanpassen van de boodschap van het evangelie aan een bepaalde cultuur, zonder dat het wezen en de bijzonderheden van het evangelie worden aangetast.” Deze uitspraak van Tim Keller geeft goed weer waar het over zal gaan op de derde avond van de cursus. Hoe doen we dat in en vanuit de Fontein? Luister naar de audio om je voor te bereiden op de cursusavond. Groet! Simon.

Gods missie en wij (2)

Na de Bijbelstudie van vorige week, gaan we komende keer nadenken, spreken en bidden over het doel van Gods missie. Wat wil Hij bereiken? De vijf kenmerken van Gods wereldwijde missie geven een goed startpunt voor ons gesprek. In bijgaande video geeft prof. Stefan Paas een toegankelijke uitleg van deze missionaire Schijf van Vijf. Bekijk de video en noteer de volgende punten: 1) wat spreekt je aan in dit verhaal? 2) waar heb je vragen over? 3) waar denk je anders over? Groet! Simon.

Gods missie en wij (1)

Hoe kan De Fontein van betekenis zijn in het grote plan van Gods missie? In drie avonden gaan we daarover denken, spreken en samen bidden. Jouw bijdrage is belangrijk om de cursus tot een succes te maken. Luister naar de introductie over de eerste avond en neem de tijd om je voor te bereiden. Groet! Simon.