Preken over Lukas

… voor u, hooggeachte Theofilus, …om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. (Lukas 1,4)

Lukas 3,23-4,2 Wie is Jezus Christus? Als je Hem niet van huis uit kent, is dat een belangrijke vraag. Kun je Hem vertrouwen en je hele leven aan Hem toewijden? De eerste lezer van het boek van Lukas wilde het weten, voor vandaag is het evengoed van belang. Het boeiende is dat Lukas het geslachtsregister van Jezus aan ons presenteert. Hoe hij dat doet leert ons iets over de persoon van Jezus en over zijn boodschap. Klik hier voor verwerking bij de preek.

Het mysterie Jezus: Lukas 3,23-4,2; De Fontein 3 januari 2021

Lukas 7,1-10 Waarom zou je Jezus benaderen met je vragen over leven en dood? Wij leven in een tijd waarin gezondheid, ziekte en dood ons dagelijks nieuws bepalen en ons gedrag beïnvloeden. Wij leunen op de wetenschap. Wij doen een beroep op de onderlinge solidariteit. En christenen blijven bidden tot God. Waarom eigenlijk? Wat heeft Hij te bieden dan? Deze vragen komen aan de orde in deze preek over het verhaal van de militair die Jezus’ hulp kwam vragen voor een doodzieke slaaf. Klik hier voor de verwerking bij de preek.

Met leven en dood naar Jezus: Lukas 7,1-10; De Fontein 24 januari 2021

Lukas 14,16-24 Jezus vertelt een verhaal over iemand die een groot feest voorbereidt. Hij nodigt de gasten lang tevoren uit, maar op het moment suprême geven ze niet thuis. Dat maakt de gastheer woedend. Wat er dan gebeurt is wonderlijk en verontrustend. Vooral als we doorkrijgen dat Jezus met dit verhaal iets wil zeggen over God en ons. Klik hier voor verwerkingsvragen en citaten bij de preek.

Beter weiger je Gods uitnodiging niet: Lukas 14,16-24; Zomerserie Zwolle 25 juli 2021

Bijbelessays over Lukas

Voor wie meer over het Bijbelboek Lukas wil weten, volgt hier een serie korte essays. In de preken klinkt het een en ander daaruit door.