Preken over Filemon en Kolossenzen

Aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt.

Filemon 17 Paulus probeert Filemon over te halen zijn weggelopen slaaf op te nemen in de huisgemeente. Filemon is een welgesteld man met slaven in de stad Kolosse – en christen. Onesimus is door middel van Jezus’ gezant Paulus tot geloof gekomen en komt nu terug bij zijn meester. Wat zal er dan gebeuren? Wat moet er gebeuren in de naam van Christus? Klik hier voor een A4 om de preek te bespreken.

Ruimte voor iedere zondaar. Filemon, met name vers 17; De Fontein 30 mei 2021

Filemon vers 5 Filemon staat bekend als een christen die liefde heeft voor Jezus en alle gelovigen. Mooi combinatie. Maar hoe noodzakelijk is die eigenlijk? Kun je ook los in Jezus geloven? Of wel bij de kerk willen horen maar niet in Jezus geloven? Deze preek doordenkt de bijna vanzelfsprekende verbinding tussen de Heer en zijn gemeente. Klik hier voor een A4 om de preek te bespreken.

Liefde voor Jezus en alle heiligen. Filemon, met name vers 5; De Fontein 20 juni 2021

Kolossenzen 3,22-4,1 Slavernij was in de Grieks-Romeinse wereld een vanzelfsprekendheid. Als nu de heilige apostel Paulus de boodschap van Jezus verspreid, welke impact heeft dat dan op de sociale normale verhoudingen? Wie er goed over nadenkt, komt tot de boeiende gedachte dat vrijheid een hele nieuwe betekenis krijgt: slaven en meesters kunnen vrij worden om elkaar te gaan dienen. Wie dat ontdekt ziet dat dat ook in de huidige sociale verhoudingen doorwerkt. Klik hier voor een A4 om de preek te bespreken.

Loskomen van het oordeel van anderen; en van jezelf. Kolossenzen 3,22-4,1

Voor meer informatie over de beide Bijbelboeken zie ook bij de afdeling Bijbelstudies: klik hier.