Materiaal Cursus Bergrede

Avond 1: de Bergrede in het boek Matteüs

Tijdens de eerste avond leren wij dat wij het boek van Matteüs kunnen bekijken als een biografie. Het gaat over een hoofdpersoon van wie het levensverhaal wordt verteld. Net als bij andere biografieën uit de antieke wereld gaat het erom dat het leven van die hoofdpersoon voorbeeldig is voor de lezers.
Het thema van Jezus’ leven noemt de schrijver al in hoofdstuk 1 (vers 21): hij komt om zijn volk te redden van hun zonden. Het levensverhaal laat zien dat Jezus vanwege deze missie zijn leven vaak niet zeker is. Telkens moet hij ‘uitwijken’ naar andere plaatsen.
De Bergrede is de eerste van vijf grote toespraken van de Heer. In de structuur van de Bergrede zie je dat het gebed het hart is van het leven van een christen.
We zien in de brieven aan de eerste gemeenten dat de apostelen nadruk leggen op de karaktervorming van allen die in Jezus gaan geloven. ‘Dat Christus gestalte in je krijgt’, zoals de heilige apostel Paulus zegt in Galaten 4,19. Dat is waar de Bergrede voor bedoeld is: door gelukwensen en aanwijzingen voor het goede leven de gelovigen de vrijheid geven om te oefenen in het leven dat past bij Gods rijk.

Klik hier voor de powerpointpresentatie van de eerste avond.


Avond 2: De Bergrede door de ogen van Joden en hindoes

Pinchas Lapide ziet in Jezus de rabbi die de bedoeling van de Torah tot een hoogtepunt brengt. Hij past in prima in de lijn van de Joodse traditie. Jacob Neusner daarentegen vindt als Jood juist dat Jezus de mensen afvoert van de Torah van Mozes. De hindoe Yogananda ziet Jezus eigenlijk als een yogi. Hij heeft een Christusbewustzijn en dat kunnen alle mensen in zichzelf ontwikkelen.
Op deze tweede Bijbelstudieavond ontdekken wij dat het dus mogelijk is om de Bergrede te waarderen, zonder persoonlijk geloof in Jezus als Gods Zoon die je komt redden van je zonden. Dat is aantrekkelijk omdat het je eigen verantwoordelijkheid als mens sterk benadrukt. De menselijke onmacht door de zonde komt niet in beeld. Dat leert ons om te de woorden van de Heer te verbinden aan de persoon van de Heer. Wat maakt het bijzonder dat juist Jezus Christus deze woorden heeft uitgesproken? We oefenen met de woorden, Matteüs 6,19-21: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” Welke betekenis krijgen deze woorden als wij die horen uit de mond van Gods eigen Zoon?

We delen verhalen over het werken met de Bergrede in je eigen leven. Dat is soms een oefening in nederigheid, soms bewustwording van ons gedrag, maar we kunnen ook delen dat iets lukt. Een goede vraag die hierbij past is niet: hoe worden wij 100% perfecte mensen? Maar: hoe kunnen we als geloofsgemeenschap elkaar (nog meer) helpen om te groeien in het laten vormen van ons karakter volgens het profiel van de Bergrede?

Klik hier voor de powerpointpresentatie van de tweede avond.


Avond 3: Leven met de Bergrede

Als de Bergrede bedoeld is om ons karakter te vormen, dan moeten we met deze toespraak bezig blijven. Zo komt vorming door de jaren heen tot stand. In de derde en laatste avond van deze cursus gaat het over het belang ervan en de manier waarop. Jezus wil de mensen die Hem volgen tot een zelfhulpgroep maken. Met elkaar doe je ervaring op met de gelukwensen, de opdrachten en aanwijzingen uit deze rede. Door dat regelmatig te doen en met elkaar uit te wisselen ontstaat er geloofsgroei.

Denk aan de wijze woorden van Charles Reade: “Zaai een gedachte en je oogst een daad; zaai een daad en je oogst een gewoonte; zaai een gewoonte en je oogst een karakter; zaai een karakter en je oogst een bestemming.”

Geestelijk Bijbellezen gaat over lezen, luisteren en leven. Lezen en luisteren kun je beoefenen door de lectio divina. In vier stappen neem je de tijd om een uitspraak tot je door te laten dringen: 1) lezen, 2) mediteren, 3) bidden en 4) stil zijn in Gods aanwezigheid.

Klik hier voor de powerpointpresentatie van de derde avond.