Leviticus

Het derde Bijbelboek heeft een naam die verwijst naar het werk van de Levieten en de priesters. In de Joodse traditie heet het boek Wajikra: ‘En Hij riep’ Dat is treffender dan de naam uit de christelijke Bijbel. De HEER roept namelijk het hele volk op om heilig te zijn zoals Hij. (Leviticus 19,1)
Hier kun je Bijbelstudies vinden over dit boek, in de hoop dat zij je gaan helpen bij het leren kennen van Gods heiligheid. En het oefenen met de heiliging van je eigen bestaan.

Klik hier voor de Bijbelstudie over Leviticus 1