Een christen leest…

De wereld kent nogal wat gelovige mensen. Of je Hem nu God, de Eeuwige, de Verhevene, de Transcendente of Jezus noemt, de mens is grootscheeps religieus. Daarom zijn er ook veel heilige boeken. Voor mij is dat de Bijbel en mijn missie is mezelf en anderen helpen onze tijd te zien als onderdeel het grote verhaal van de Heer. Hoe passen andere heilige teksten daarbij? Wat hebben die mij te zeggen? Ik lees graag in hindoeïstische geschriften, de leerreden van de Boeddha of de Koran. Wat dat oplevert hoor je hier.

De heilige boeken van de hindoes: Klik hier.

De heilige boeken van de boeddhisten: Klik hier

De heilige boeken van de moslims: Klik hier

In mei en juni 2021 gaf ik drie webinars over de heilige boeken. Deze zijn nog terug te kijken, klik hier.