God zet verandering in gang

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.”
2 Korinte 3,18

1 De kracht van woorden

“Ik houd van jou en blijf je trouw.” Deze uitspraak is een combinatie van een verklaring en een belofte. Als iemand dat tegen je zegt heeft dat groot effect. Je voelt je gezien en gewaardeerd. En je kan wat verwachten. In de toekomst ga je op hem of haar rekenen. Want er is gezegd: ik blijf je trouw. Zo kan een relatie door woorden veranderen, verdiepen. Ook dingen kunnen zo veranderen door woorden. Een doek met drie kleurenbanen, bijvoorbeeld rood, wit en blauw, is gewoon een stuk textiel. Maar als op een bepaald moment de regering zegt: deze drie kleuren vormen onze nationale vlag, dan is er echt wat veranderd. Zo’n doek heet dan een vlag en een vlag is onderdeel van de  nationale trots. Respect voor de vlag betekent bijvoorbeeld dat je ‘m in de nacht binnenhaalt. En wie de vlag omdraait – zoals in de zomer van 2022 bij de boerenprotesten – die weet dat je iets gevoeligs doet. Het textiel is met bijzondere betekenis geladen.

  • Ken je nog meer voorbeelden van woorden die relaties, zaken of voorwerpen veranderen?
  • Heb je zelf wel eens beloften gedaan die voor anderen heel belangrijk waren?

2 De wijding van mensen

Als gemeente van de Heer kennen wij ook de grote invloed van woorden. Toen de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zei: “Ik noem jullie geen slaven meer, maar ik noem jullie vrienden,”  (Johannes 15,15), veranderde er wat voor zijn volgelingen. Als wij in de brief van de apostel Johannes lezen: “Wij worden kinderen van God genoemd, en wij zijn dat ook.” (1 Johannes 3,1) dan zie je het voor je. Het woord van God heeft je tot kind van God gemaakt. Nog een derde voorbeeld: de apostel Paulus zegt  tot de gemeente in Korinte: “U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.” (1 Korinte 12,27) Is dat eenmaal gezegd, dan kijk je anders naar elkaar. Door het woord van God worden wij aan God gewijd.

  • Ken je nog meer voorbeelden van Bijbelse uitdrukkingen die je anders naar mensen leert kijken?
  • Maken wij in de onderlinge omgang ook gebruik van woorden die andere mensen gaan kenmerken?

3 De wijding van brood en wijn

“Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus.” Deze woorden wijden het brood bij de viering van het heilig avondmaal. “De beker waarvoor we God danken is de eenheid met het bloed van Christus.” Zo wijden wij ook de beker met wijn. Daarom kan de bedienaar bij het uitdelen zeggen: “Het lichaam van Christus.” En bij de beker: “Het bloed van de Heer.” Brood en wijn veranderen niet letterlijk. Door het werk van de heilige Geest worden deze aardse producten heilige  tekenen. Ze worden apart gezet voor ons, door God. Zo gaan wij deze gewone zaken anders bekijken. Dat brood en die wijn is nu geestelijk voedsel. Het eeuwige leven dat wij in geloof ontvangen van Christus, dat leven  krijgt onderhoud door avondmaalbrood en avondmaalwijn.

  • In de Rooms-katholieke traditie wordt gesproken over de verandering van brood en wijn, de transsubstantiatie. Zoek eens op wat ermee bedoeld wordt en bespreek het.
  • Een rood-wit-blauwe vlag is niet zomaar een stuk textiel. Hoe is dat met het brood en de wijn na afloop van de viering van het avondmaal? Kun je daarmee gewoon doen wat je wilt, desnoods weggooien of aan de kippen voeren?
  • Bespreek de verandering die je meer en meer van Gods Geest mag ontvangen (zie de tekst bovenaan deze Bijbelstudie). Kun je de verandering illustreren in je dagelijkse leven?

Om verder te lezen:

De Heidelbergse Catechismus (1563) spreekt over de ‘verandering’ van brood en wijn in de antwoorden 78 en 79 en zegt dat Christus een ‘dringende reden’ heeft om het brood zijn lichaam te noemen en de wijn zijn bloed.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) legt een mooi accent op het persoonlijke: “Bij dit geestelijke feestmaal geeft Christus ons deel aan zichzelf met al zijn schatten en gaven…” (artikel 35)