Gebeden in de Bijbel

Er wordt wat afgebeden. Mensen roepen God aan en dat begon al heel vroeg. “Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.” (Genesis 4,26). Wat al die bidders in de tijd te zeggen hadden, staat soms uitgebreid vermeld. Dat geeft stof tot denken. En taal om te bidden. Hier een aantal gselecte gebeden, mijn observaties en gedachten erbij.

Het gebed van Jabes (1 Kronieken 4,9-10)
Het gebed van David (1 Kronieken 29,10-19)
Het gebed van Nehemia (Nehemia 1,1-11)
Het gebed van …