De profeet Joël

Een witregel met een wending | Preek over Joël 2,17 en 18

Tussen deze twee verzen voltrekt zich in het boek Joël een wending. Na het gebed volgt het antwoord van God. In deze preek vraag ik aandacht voor Gods profiel. In een tijd van crisis laat Hij zich kennen. Tegelijk blijft er nog wel een en ander verborgen. Maar door Gods aanwezigheid op aarde in Jezus Christus hebben we wel doorgekregen hoe betrokken de HEER is op de wisselende situaties op aarde, ook in de huidige crisis.


Je kunt met onderstaande negen Bijbelstudies de profetische woorden van Joël bestuderen, alleen of met elkaar. Klik ook op de bijpassende clips. Telkens denk ik in een korte video over het Bijbelgedeelte na.

1 Wat heeft God te maken met de coronacrisis? Door middel van een serie Bijbelstudies over Joël kun je meedenken over deze vraag. Dit is de eerste studie, waarbij je het hele boekje van de profeet doorneemt. Klik hier.

2 In de tweede Bijbelstudie gaat het over kinderen en jongeren. Wat zien zij aan geloof in een crisistijd als corona (of een sprinkhanenplaag in de tijd van Joël)? Na een paar verklarende opmerkingen over vers 2 tot 4 van hoofdstuk 1 volgen gespreksvragen. Klik hier.

3 De profeet Joël roept de Israëlieten op om publiek hun ontreddering te uiten. De sprinkhanenplaag heeft grote gevolgen en daarover kunnen zij klagen, luid roepen. Deze derde Bijbelstudie gaat over verdriet over wat ons overkomen kan, maar ook over onze zonden. Klik hier.

4 “De dag van de HEER is vlakbij!” zegt de profeet Joël. De gevolgen van de sprinkhanenplaag lijken een voorbode voor wat komt. Ook latere profeten hebben het over de naderende dag van de HEER. Hoe is het nu? Verschuift die dag steeds de toekomst in? Klik hier.

5 De HEER is een krijgsheld. Als we het hebben over Gods naam of reputatie dan merken wij dat in de Bijbel ook de taal van oorlog gebruikt wordt. Het is een strijd gaande met een overwinnaar en verliezers. God profileert zich als een Strijder. Klik hier.

6 Hoe reageer je als mensen spottend vragen waar je God is? Deze Bijbelstudie over Joël gaat over het gebed dat het volk moet uitspreken in de nood van die tijd. Dan komt ter sprake dat mensen zich afvragen: waar is de God van de gelovigen? Klik hier.

7 Als het volk de HERE aanroept in gebed, reageert Hij met veel goedheid. Zegen zal op allerlei manieren merkbaar worden na de benauwde tijd van de crisis. De belangrijkste is de uitstorting van Gods eigen Geest. Dat is een bijzonder royale gift met bijzondere effecten. Klik hier.

8 Als de HEER ziet dat zijn eigen volk onrecht wordt aangedaan, dan is Hij persoonlijk geraakt. Hij springt in de bres voor zijn eigendom en dat zullen de vijanden weten. Deze Bijbelstudie over Joël laat een emotionele kant van God zien. Klik hier.

9 In het slot van het boek van de profeet Joël wordt de hamvraag beantwoord: waar is God in hun midden? Nou, dat zal volstrekt helder worden in de overvloed aan zegen die komen gaat. Deze laatste Bijbelstudie gaat erover en wijst op de opvallend uitdagende taal die we erin aantreffen. Klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *