De Maaltijd van de Heer

Over het heilig avondmaal is veel te zeggen. In deze Bijbelstudies komen de verschillende kanten van dit belangrijke christelijke ritueel aan de orde. Door onderling gesprek, dat aan de hand van deze studies ontstaan kan, zal de veelkleurigheid van de maaltijd nog verder oplichten.

1 De Heer komt! (1 Korinte 11,26)
2 God zet verandering in gang (2 Korinte 3,16)
3 Wie is gastheer: de Gekruisigde Heer van de machten (Jesaja 25,6a)
4 De juiste zelftestvragen (1 Korinte 11,28 en 31)

Na de volgende viering voeg ik een nieuwe studie toe.