Curriculum Vitae

Arie Simon van der Lugt (* 1962) werd geboren in Ede (Gld.). Middelbaar onderwijs volgde hij op de Gereformeerde Scholengemeenschap Amersfoort (1974-1975) en Randstad (1975-1980). Hij sloot die opleiding af met een diploma gymnasium B. Hij studeerde van 1981 tot 1988 theologie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Kampen (hoofdvak dogmatiek, bijvak Oude Testament). Daarna was hij predikant van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp (1988-1993). Als missionair predikant werkte hij in het Rijnmondgebied voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden, in opdracht van de samenwerkende Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in de classes Rotterdam en Hoogvliet (1993-2006). Vanaf 2006 werkte hij als predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Delft. In 2019 nam hij een beroep aan naar De Fontein, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zwolle-West (Stadshagen, Westenholte, ’s Heerenbroek). Sinds 1 mei 2023 is de naam: Nederlandse Gereformeerde Kerk te Zwolle, De Fontein.


Onderwijs

  • Vanaf 2009 tot 2022 tweejaarlijks gastcolleges aan de Evangelische Theologische faculteit in Leuven: inleiding hindoeïsme, boeddhisme en theologie van de religies.
  • Vanaf 2015 tot 2022 jaarlijkse lesdag aan het Evangelisch College over hindoeïsme, dialoog en moderne spiritualiteit.
  • Promotie in oktober 2016: joint doctorate van Evangelische Theologische faculteit in Leuven en Theologische Universiteit in Kampen.
  • Vanaf 2018 tot 2022 jaarlijks gastcolleges aan de Theologische Universiteit in Kampen/Utrecht: inleiding hindoeïsme,  boeddhisme en theologie van de religies.

Van juni 2018 tot oktober 2022 was ik lid van de Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken.


Hij is gehuwd met Marianne van der Lugt – Woensdregt.
Samen hebben zij vijf kinderen en acht kleinkinderen.