Bijbelstudies

Klik hier voor Bijbelstudies over Ambt, Canon en Credo

Vanaf het eerste begin heeft de kerk instrumenten gekregen en gevormd om elkaar dicht bij Christus te houden. Er zijn immers gevaren genoeg om af te dwalen of te verslappen. Die instrumenten zijn de geestelijke leiding (het ambt), de verzameling heilige boeken (de canon) en de gezamenlijke geloofsbelijdenis (het credo). Hoe kunnen deze drie ons bij Christus bewaren?


Klik hier voor Bijbelstudies over de Maaltijd van de Heer

De Heer gaf aan zijn volgelingen de opdracht om regelmatig een gedachtenismaaltijd te vieren. Net zolang tot Hij terugkeert. Wat is de impact van die gewoonte? Hoe werken brood en beker mee aan de versterking van de band van ons op aarde met de Heer in de hemel? Verschillende aspecten komen aan de orde in deze serie Bijbelstudies.


Klik hier voor Bijbelstudies over de Zeven Hoofdzonden

Hoe uit zich het kwaad in gedrag, gedachten en intenties van mensen? In de christelijke traditie is een zevental zonden bij uitstek aangewezen als zonde: woede, hebzucht, lust, luiheid, gulzigheid trots en jaloezie. Als je nu hierbij vandaan wilt blijven en het positieve wil doen, welke deugden vormen dan de tegenhanger?


Klik hier voor Bijbelstudies over de gelukwensen van Jezus in de Bergrede (Matteüs 5,3-12)

De beroemde toespraak van de Heer, op de berg, blijft de aandacht trekken. De gelukwensen bij de opening van zijn rede schetsen een profiel waar je van opkijkt. Zie je jezelf terug of is juist het verschil tussen die typeringen en jou leven het meest opvallende? En wat doen de beloften voor nu? Met videoclips geef ik mijn eigen bijdrage aan de Bijbelstudies.


Klik hier voor Bijbelstudies over Paulus’ brieven aan de kerk in Kolosse en aan zijn vriend Filemon

Een gemeente van pasbekeerde christenen krijgt brieven van een bekende gezant van Jezus Christus. Wat hebben zij in hun omgeving nodig om hun geloof in de Heer te versterken? De Bijbelstudies zijn gemaakt om uit te vinden wat de brieven van toen voor betekenis hebben voor kerken nu, in Nederland. Ik doe zelf mee via korte videoclips en korte aanvullende essays. (En sla de bespreking van een heel mooi boekje niet over!)


Klik hier voor Bijbelstudies over het boek van de profeet Joël

De coronapandemie roept de vraag op wat de HEER ermee te maken heeft. Door middel van een serie Bijbelstudies over Joël kun je meedenken over deze vraag. Deze profeet stelde dezelfde vraag bij een verwoestende sprinkhanenplaag. Wat kunnen we daarvan leren? Bij elke studie vind je een korte videoclip met wat gedachten van mij over het Bijbelgedeelte. De toegift is: een preek over de kern van de profetie.