Bijbelstudies

Klik hier voor Bijbelstudies over de gelukwensen van Jezus in de Bergrede (Matteüs 5,3-12)

De beroemde toespraak van de Heer, op de berg, blijft de aandacht trekken. De gelukwensen bij de opening van zijn rede schetsen een profiel waar je van opkijkt. Zie je jezelf terug of is juist het verschil tussen die typeringen en jou leven het meest opvallende? En wat doen de beloften voor nu? Met videoclips geef ik mijn eigen bijdrage aan de Bijbelstudies.


Klik hier voor Bijbelstudies over Paulus’ brieven aan de kerk in Kolosse en aan zijn vriend Filemon

Een gemeente van pasbekeerde christenen krijgt brieven van een bekende gezant van Jezus Christus. Wat hebben zij in hun omgeving nodig om hun geloof in de Heer te versterken? De Bijbelstudies zijn gemaakt om uit te vinden wat de brieven van toen voor betekenis hebben voor kerken nu, in Nederland. Ik doe zelf mee via korte videoclips en korte aanvullende essays. (En sla de bespreking van een heel mooi boekje niet over!)


Klik hier voor Bijbelstudies over het boek van de profeet Joël.

De coronapandemie roept de vraag op wat de HEER ermee te maken heeft. Door middel van een serie Bijbelstudies over Joël kun je meedenken over deze vraag. Deze profeet stelde dezelfde vraag bij een verwoestende sprinkhanenplaag. Wat kunnen we daarvan leren? Bij elke studie vind je een korte videoclip met wat gedachten van mij over het Bijbelgedeelte. De toegift is: een preek over de kern van de profetie.