Bijbel

Het lezen van de Bijbel is mijn vak. Ik houd ervan. Meestal loopt dat lezen uit op preken. Maar je leest meer dan je zeggen kan. Jammer als dat verdampt in de aandacht voor de volgende preek. Daarom leg ik observaties vast in korte artikelen bij Bijbelboeken of speciale passages. Altijd handig om nog eens terug te lezen. En in elk geval nuttig om de gedachten te ordenen. Misschien helpt het ook andere lezers om te zien wat ik bedacht heb. Vandaar hier te vinden.

Genesis

Exodus

Leviticus

Deuteronomium

Gods gemeente als modelgemeenschap (Mark Glanville, H. de Jong)

Samuël

Koningen

Elia en Elisa

Jehu

Kronieken

Ezra en Nehemia

Ester

Psalmen

Gesproken brieven aan Prediker

Ik loop tegen de zestig en vraag me af: wat heb ik van m’n leven gemaakt? Wat wil ik nog? Wat heeft het me opgeleverd? Ik voel levensfaseverwantschap met Prediker die zich afvraagt welk voordeel ons zwoegen heeft, die paar jaren op Gods aarde. Daarom heb ik twee brieven voor hem ingesproken. Een aantal gedachten op een rij over zijn schuilnaam en de naam van God, over zijn vraagstelling, lucht, leegte, genieten en wat er volgens mij ontbreekt. Twee keer ongeveer twintig minuten hardop nadenken over een fascinerend en tegelijk afstotend Bijbelboek, en de auteur.

Heb je even voor me, Prediker?
Je stelt een vreemde vraag, broer.

Hooglied

Jesaja

Daniël

Matteüs

Markus

Johannes

Antiochië: Barnabas en Paulus, heen en terug

Zeven gedachten over de start (Handelingen 13,1-3)
Acht gedachten over strategie en macht (Handelingen 13,4-12)
Gedachten over effectieve woorden (Handelingen 13,13-52)

Paulus in Athene (Handelingen 17,16-34)

Galaten

Jakobus

Jakobus missionair: leven in diaspora (Joel B Green)

Judas

De Bijbel is een laat product

Hoe krijgt de Bijbel betekenis voor ons?

De kerk: het aardse Lichaam van de Heer

Een kerkleer in context

Heilig Avondmaal

Heiligheid vanuit verschillende kanten

Preken

Denk ik aan God, dan denk ik aan Vader