Ambt, Canon en Credo

De Bijbelstudies die hier volgen gaan over de vraag hoe wij elkaar bij Christus houden. De meeste studies zijn gemaakt als samenvatting van preken die ik hield in De Fontein, Zwolle-West. Op het YouTubekanaal van de kerk zijn de diensten meestal terug te kijken.

Credo

Jezus is Heer! De kortste belijdenis van de kerk. (samenvatting van de preek van 23 oktober 2022, met vragen ter bespreking)